bilan 2017.png
SBF_Bilan coaching Diana Codfried LR-072

Advies

Onderzoek laat zien dat bedrijven en organisaties beter presteren als hun personeel een gemengde culturele en etnische achtergrond heeft. Leidinggevenden en collega’s moeten goed kunnen omgaan met de mix van deze achtergronden. Ook in zorg en welzijn is het van belang dat het personele bestand en de cliënten mix een afspiegeling van is van de omgeving/gemeente waar de organisatie werkzaam is. De praktijk laat zien dat dit in de meeste gevallen nog niet het geval is. De zorg is minder kleurrijk dan verwacht. Maar hoe breng je hier verandering in. Bilan geeft voor daarin zowel gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijs advies hoe dan vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid gestalte kan krijgen.

Bilan geeft advies met betrekking tot :

 • Hoe kan ik als gemeente toewerken naar een kleurrijke toegang tot de zorg waarbij verbinding ontstaat tussen zowel de organisaties, onderwijs als de migranten zelforganisaties?

 • Hoe kan ik als organisatie aansluiten op de vragen van een cultureel diverse klantengroep?

 • Hoe maak ik personele keuzes ten aanzien van een cultureel divers personeelsbestand?

 • Hoe leid ik mijn management op ten aanzien van meer culturele diversiteit op de werkvloer?

Meer weten over de mogelijkheden voor coaching bij Bilan coaching & training?

Informeer gerust!

buk2.png
Bilan diversiteitscheck.png