bilan 2017.png
SBF_Bilan coaching Diana Codfried-0280.j

Culturele diversiteit

 Bilan coaching & training staat voor cultuursensitieve coaching, training en advies.

Alle klanten worden (cultuur) sensitief benaderd en ook vanuit die sensitiviteit begeleid in hun vraag. Vanuit die (cultuur) sensitieve houding zal de dienstverlening worden uitgevoerd aansluitend bij de klantvraag. Vanuit kennis en expertise wil Bilan toewerken naar een inclusieve maatschappij en daar een substantiële bijdrage aan leveren in diverse vormen van dienstverlening die elkaar versterken.

Door elkaar te ont-moeten en met elkaar te verbinden, kunnen we als individuen, teams en organisaties van elkaar leren om te bewegen naar een inclusieve en duurzame samenleving. Dat kan alleen door jezelf te ont-moeting en met jezelf de  verbinding aan te gaan. Verbinding met jezelf je eigen normen & waarden, het erkennen  en herkennen van je "heilige huisjes". Dat vraagt om verbinding met je team(systeem),organisatie en de samenleving. Om deze stappen te kunnen  zetten heb je elkaar nodig om te leren van elkaar met open houding, nieuwsgierigheid en zonder oordeel.

Bilan is die schakel, de verbinding op drie niveaus, operationeel, tactisch en strategisch binnen organisaties met de samenleving. Door bewustzijn, beweging en uiteindelijk balans te creëren

 

Als intercultureel coach, trainer of adviseur is het van belang te kunnen inspelen op culturele verschillen en verbinden op overeenkomsten. Daar waar mogelijk zet je deze verschillen in als kracht of verrijking. Je werkt samen toe aan een krachtig divers team, een krachtige basis vanuit persoonlijke effectiviteit of de kracht van een diverse organisatie.

In de praktijk blijkt het nog niet voor iedereen vanzelfsprekend dat er kracht en meerwaarde schuilt in de culturele diversiteit binnen organisaties. Want wat is eigenlijk culturele diversiteit en hoe kan dit ingezet worden als kracht binnen een organisatie?

 

Bilan is hierin gespecialiseerd om dit voor organisaties in kaart te brengen en de meerwaarde voor bedrijven tastbaar te maken. Dit kan middels individuele ondersteuning van medewerkers, maar is ook mogelijk in groepsverband door coaching, training of in een adviserende rol. Daarbij worden alle kritische succesfactoren meegenomen om de implementatie zo diep mogelijk te laten wortelen in de organisatie.

Meer weten over de mogelijkheden voor coaching bij Bilan coaching & training?

Informeer gerust.