top of page

Persoonlijke coaching

Bilan coaching & training  kan worden ingezet bij coachingsvragen van uw werknemers. Hoe inzetbaar is uw medewerker op dit moment en hoe is het gesteld met de duurzame inzetbaarheid van uw personeel?

Op het moment dat de inzetbaarheid niet optimaal benut kan worden, kunnen daar een aantal oorzaken aan ten grondslag liggen. Het kan gaan om ontwikkelingsbehoefte, loopbaangerichte vragen, arbeidsconflicten, disfunctioneren of arbeidsongeschiktheid. Het doel is om bij de medewerker een beweging tot stand te brengen zodat de medewerker ruimte krijgt om te ontwikkelen of keuzes te maken. Het potentieel van de medewerker kan hierdoor beter worden benut. 

Afhankelijk van de situatie zal door middel van een verkenningsgesprek met de werkgever, werknemer en de coach worden gekeken welke vorm van coaching het beste aansluit bij de vraag. Vervolgens zal er een intakegesprek plaatsvinden tussen de coach en de werknemer. Met de coach, de werkgever en werknemer zal tussentijds en aan het eind van het traject een evaluatiegesprek worden ingepland. Om het resultaat van het traject te meten kan gekozen worden voor het inzetten van de Coaching monitor. Dit instrument maakt de effectiviteit van individuele coachtrajecten zichtbaar.

Voor een succesvol coachingstraject, wordt een optimale motivatie van de te coachen medewerker verwacht. Het is een intensief traject dat ook buiten de sessies tijd en aandacht van de medewerker vraagt. Dit vertaalt zich in reflectieverslagen en zowel praktische als theoretische huiswerkopdrachten.

 

 

 

Bilan coaching & training biedt  vanuit een gelijkwaardige houding ondersteuning bij het behalen van de (zelfgekozen)doelen.

 

 

Voorbeelden van coachthema’s die bij Bilan coaching & training passen zijn:

  • gericht op culturele, seksuele en intergenerationele diversiteit

  • gericht op hooggevoeligheid

  • gericht op stresspreventie/stressreductie

  • gericht op persoonlijke ontwikkeling en zelfinzicht

  • gericht op werk- en loopbaankeuzes

  • voedingsadvies/ leefstijl en vitaliteit

 

 

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met:

 

 

Loopbaancoaching

In situaties waarin uw werknemer niet meer optimaal kan functioneren kan het meerwaarde bieden om een loopbaancoachingstraject in te zetten. Dit traject kan helderheid opleveren voor zowel uw werknemer als voor u als werkgever. Het geeft meer zicht op talenten motivatoren en drijfveren van de werknemer.

De Talenten Motivatie Analyse Methode in het kort TMA Methode staat voor talent en competentie empowerment. U als werkgever krijgt hiermee eenvoudig gestructureerd en professioneel zicht op  talent- en competentiemanagement.

 

De TMA Methode geeft tevens inzicht in de relatie tussen talenten en competenties. Het wordt duidelijk met welke talenten en competenties de medewerker de beste performance kan behalen. Vanuit de resultaten van de TMA krijgt u concrete handvatten om medewerkers optimaal te versterken, te ontwikkelen, risico’s te beheersen en om valkuilen heen te managen. U kunt de TMA instrumenten gebruiken bij uw selectie, coaching, beoordeling, beroepskeuze, retentie, reintegratie en mobiliteit vraagstukken.

Naast het gebruik van de TMA Methode en instrumenten voor de ontwikkeling en zelfinzicht van de medewerker kunt u van deze methode gebruik maken voor de ontwikkeling en optimalisering van uw team of afdeling. Met een TMA Teamanalyse wordt inzichtelijk gemaakt welke talenten het meest aanwezig zijn in het team en welke in mindere mate.

Kortom, de TMA talentenanalyse brengt de drijfveren en talenten van medewerkers en/of  teams uitvoerig in kaart.

 

DeTMA methode biedt de volgende opties:

  • Persoonlijke analyse

  • Teamanalyse

  • Competentieprofiel

  • Beroepskeuze analyse

 

 

 

Wilt u meer weten over de TMA methode? Dit filmpje geeft een heldere illustratie van de methode.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

bottom of page