bilan 2017.png

Waarom moeilijk doen als het

ook samen kan?

Samenwerkingen

Bilan vindt het belangrijk om te inspireren en geïnspireerd te blijven. Het samenwerken met andere organisaties

is daarbij essentieel. In de praktijk blijkt dat de samenwerking aanvullend werkt.

De kracht van de verschillen wordt op die manier bij Bilan coaching & training optimaal benut.

Bilan werkt o.a. samen met de volgende organisaties:

VARIIS

VARIIS werkt vanuit de overtuiging dat de samenleving sterker wordt door elkaar te ont-moeten, de verbinding aan te gaan en van elkaar te leren. Door vanaf het moment van ont-moeten te werken aan borgen, ervaren deelnemers een doorlopend ontwikkelproces en leren mensen met verschillende culturen van elkaar. Samen met de gemeente Apeldoorn heeft VARIIS het kennisplatform cultuursensitief werken geïntroduceerd. Diana Codfried is trainer van het programma ‘Trans Culturele Diversiteit’ en lid van het casusteam van de gemeente Apeldoorn. Een korte promo film geeft u beeld wat VARIIS voor u (als organisatie) kan betekenen.