bilan 2017.png
SBF_Bilan coaching Diana Codfried LR-039

Trainingen en workshops

culturele diversiteit

Bilan biedt naast advies en coaching ook trainingen, gastlessen en programma's aan gerelateerd aan om cultuursensitief zorgen/werken/ondernemen. Alle trainingen vinden hun oorsprong in de Variis methodiek een aanpak die ont-moet, verbindt en vooral borgt. ; 

Ieder heeft zijn/haar eigen normen en waarden deze zijn persoonlijk of wellicht passen ze bij het systeem of de gemeenschap waar je bent opgegroeid maar ze gelden niet voor iedereen. Zo heeft iemand met een andere culturele achtergrond, soms andere verwachtingen en gebruiken. Bewustzijn van deze verschillen is een eerste stap om cultuursensitief te kunnen handelen. Om die cultuursensitieve houding in de werkomgeving te versterken en door te geven is het VARIIS programma ontwikkeld.

VARIIS is een werk- en denkwijze die zich richt op het ontwikkelen van cultuursensitief bewustzijn binnen de organisatie. Niet het behalen van vooraf bepaalde doelstellingen maar het uiteindelijke resultaat hiervan staat centraal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: 5 shifts van Variis

De overtuiging bij het Variis programma is:

‘Een duurzame verbinding met de medewerkers en de samenleving kan niet worden gemaakt wanneer de organisatie zélf niet verbonden is.’

Het Variis-programma neemt het management en de medewerkers mee in ‘shifts’ waarmee het diversiteitsparadigma wezenlijk kan worden doorbroken. Het programma kan als geheel of in modules worden afgenomen. De module inclusief leiderschap wordt ingezet om het leidinggevend kader beter toe te rusten, medewerkers te ondersteunen op de cultuurdiverse vraagstelling. Een optimaal resultaat wordt bereikt door de inzet van het volledig programma waardoor bestuur, management en medewerkers een gezamenlijk visie uit kunnen dragen. De ‘shifts’ zijn uitgewerkt in vier modules te weten:

  1. de ont-moeting

  2. de verbinding

  3. het wederzijds leren

  4. de borging.

 

Benieuwd wat het Variis programma voor uw organisatie zal kunnen betekenen?

Bilan gaat graag vrijblijvend in gesprek om het programma en de mogelijkheden verder toe te lichten.

Download hier de flyer voor meer informatie. 

 •  Module Ont-moeten

Heb je er wel eens over nagedacht hoe je elkaar écht kan ont-moeten? En wat dit kan betekenen voor de relatie met je klant/cliënt. Tijdens deze workshop gaan we elkaar ont-moeten en vertel ik je hoe je dit cultuursensitief kan aanpakken. 

Download hier de flyer met meer informatie.

Doel: Ervaren wat de toegevoegde waarde is van het echte ont-moeten. En hoe je dit op een juiste manier kan inzetten. 

​ • Variisprogramma

Ont-moeten - Verbinden - Wederzijds leren - Borgen - Monitoren

Een programma wat modulair kan worden opgebouwd gericht op uiteindelijke borging van cultuursensitief werken als organisatie.

Download hier de flyer. 

Doel: Het VARIIS-programma focust op het duurzaam verbinden van (zorg)organisaties, inwoner en gemeente.

 •  Workshop Culturele diversiteit in beleid

Culturele diversiteit zal de kwaliteit van het team en de organisatie verbeteren. Maar wat is een divers beleid en hoe voer je een divers beleid? Dit zijn enkele thema's die tijdens deze workshop behandelt worden. 

Download hier de flyer met meer informatie.

Doel: Stappen zetten richting passend inclusief beleid gericht op de organisatie. 

Training Cultuur diversiteit in zorg en welzijn

In de zorg en welzijnssector komt men steeds meer in contact met een diversiteit aan culturen en achtergronden. Iedereen vraagt en verdient hierin een maatgerichte en prettige benadering. Tijdens deze training doorloop je een drietal stappen: bewustwording, beweging en balans. Op basis van de vraag uit de organisatie wordt de training samengesteld.  

Download hier de flyer met meer informatie. 

Doel: deze training wordt maatgericht aangeboden, en zal afgestemd worden aan de vraag van de organisatie. 

​ • Training Cultuur sensitief personeelsbeleid

Organisaties, gemeenten, bedrijven - overal waar meerdere mensen werken bestaat de wens om het personeelsbestand een afspiegeling van de huidige maatschappij te laten zijn. Want een divers personeelsbestand zag garant staan voor betere prestaties. Maar hoe bereik je een brede afspiegeling van de maatschappij? En hoe kan je ervoor zorgen dat iedereen zich aangesproken en welkom voelt? Deze onderdelen komen terug tijdens deze training.

Download hier de flyer met meer informatie. 

Doel: ervaren wat nodig is om een kleurrijk werving en selectieproces in te kunnen zetten, om zo tot een kleurrijk personeelsbestand te komen.

 • Inclusief leiderschapstrainingen (management)

Leiderschapsprogramma wat aansluit op het Variis programma voor managers die te maken hebben met culturele verschillen en overeenkomst bij hun medewerkers en klanten. 

Doel: Duurzame verbetering van management en leiderschap in een diverse organisatie en samenleving. Om het culturele diversiteit nog sterker verankerd te krijgen in de organisatie.

 • Gastcolleges cultuursensitief werken

Een gastcollege is een gemakkelijke manier om in een korte tijd relevante informatie over te dragen aan een grote groep mensen. De invulling hiervan kan heel divers zijn en Bilan stemt dit geheel op de wensen en behoeften van de organisatie af.

Doel: Bewustwording van cultuursensitief werken als professional in de zorg.

Meer weten over de mogelijkheden voor training bij Bilan coaching & training?

Informeer gerust!

_edited.png

Deelnemer: 

''De training cultuur sensitief werken zou ik iedereen die die met en voor mensen werkt zeker willen aanraden! Ik ben sinds 1998 werkzaam binnen de hulpverlening. Wij hebben als team de inhoud van de workshop cultuursensitief werken als nuttig ervaren. Het heeft veel bewustwording opgewekt.''