SBF_Bilan coaching Diana Codfried LR-039

Trainingen en workshops

Bilan werkt maatgericht en stemt graag af op welke wijze workshops of trainingen het beste aansluiten bij de vraag.

Aanvullend biedt Bilan de volgende workshops en trainingen aan gericht op culturele diversiteit:

 •  Workshop Kijk eens door een andere bril

Tijdens deze workshop gaan we samen met collega's out of the box met cultuur sensitiviteit aan de slag. In een dagdeel wordt er kennis gemaakt met je eigen interculturele vaardigheden en die van je collega’s. Dit doen we vooral door interactief met elkaar bezig te zijn. Durf jij een andere bril op te zetten? Download hier de flyer met meer informatie.

Doel: Bewustwording van je eigen cultuursensitiviteit als mens in je werk.

 •  Workshop Ont-moeten

Heb je er wel eens over nagedacht hoe je elkaar écht kan ont-moeten? En wat dit kan betekenen voor de relatie met je klant/cliënt. Tijdens deze workshop gaan we elkaar ont-moeten en vertel ik je hoe je dit cultuursensitief kan aanpakken. 

Download hier de flyer met meer informatie.

Doel: Ervaren wat de toegevoegde waarde is van het echte ont-moeten. En hoe je dit op een juiste manier kan inzetten. 

 •  Workshop Culturele diversiteit in beleid

Culturele diversiteit zal de kwaliteit van het team en de organisatie verbeteren. Maar wat is een divers beleid en hoe voer je een divers beleid? Dit zijn enkele thema's die tijdens deze workshop behandelt worden. 

Download hier de flyer met meer informatie.

Doel: Stappen zetten richting passend inclusief beleid gericht op de organisatie. 

Training Cultuur diversiteit in zorg en welzijn

In de zorg en welzijnssector komt men steeds meer in contact met een diversiteit aan culturen en achtergronden. Iedereen vraagt en verdient hierin een maatgerichte en prettige benadering. Tijdens deze training doorloop je een drietal stappen: bewustwording, beweging en balans. Op basis van de vraag uit de organisatie wordt de training samengesteld.  

Download hier de flyer met meer informatie. 

Doel: deze training wordt maatgericht aangeboden, en zal afgestemd worden aan de vraag van de organisatie. 

​ • Training Cultuur sensitief personeelsbeleid

Organisaties, gemeenten, bedrijven - overal waar meerdere mensen werken bestaat de wens om het personeelsbestand een afspiegeling van de huidige maatschappij te laten zijn. Want een divers personeelsbestand zag garant staan voor betere prestaties. Maar hoe bereik je een brede afspiegeling van de maatschappij? En hoe kan je ervoor zorgen dat iedereen zich aangesproken en welkom voelt? Deze onderdelen komen terug tijdens deze training.

Download hier de flyer met meer informatie. 

Doel: ervaren wat nodig is om een kleurrijk werving en selectieproces in te kunnen zetten, om zo tot een kleurrijk personeelsbestand te komen.

​ • Variisprogramma

Ont-moeten - Verbinden - Wederzijds leren - Borgen - Monitoren

Een programma wat modulair kan worden opgebouwd gericht op uiteindelijke borging van cultuursensitief werken als organisatie.

Download hier de flyer. 

Doel: Het VARIIS-programma focust op het duurzaam verbinden van (zorg)organisaties, inwoner en gemeente.

 • Inclusief leiderschapstrainingen (management)

Leiderschapsprogramma wat aansluit op het Variis programma voor managers die te maken hebben met culturele verschillen en overeenkomst bij hun medewerkers en klanten. 

Doel: Duurzame verbetering van management en leiderschap in een diverse organisatie en samenleving. Om het culturele diversiteit nog sterker verankerd te krijgen in de organisatie.

 • Gastcolleges cultuursensitief werken

Een gastcollege is een gemakkelijke manier om in een korte tijd relevante informatie over te dragen aan een grote groep mensen. De invulling hiervan kan heel divers zijn en Bilan stemt dit geheel op de wensen en behoeften van de organisatie af.

Doel: Bewustwording van cultuursensitief werken als professional in de zorg.

 

Meer weten over de mogelijkheden voor training bij Bilan coaching & training?

Informeer gerust!

Deelnemer: 

''De training cultuur sensitief werken zou ik iedereen die die met en voor mensen werkt zeker willen aanraden! Ik ben sinds 1998 werkzaam binnen de hulpverlening. Wij hebben als team de inhoud van de workshop cultuursensitief werken als nuttig ervaren. Het heeft veel bewustwording opgewekt.''

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

® 2016 Bilan coaching & training | Algemene voorwaarden en Privacyverklaring | Design by Noël