top of page
SBF_Bilan coaching Diana Codfried LR-0390.jpg

Samen op weg naar een cultuurdiverse organisatie

Culturele Diversiteit in Zorg en Welzijn

Wanneer u zou willen dat uw organisatie een afspiegeling is van de kleurrijke samenleving. Dan herkent u wellicht de volgende uitspraken…

“Wij willen wel, maar ze komen niet!”

“Niet wéér een diversiteitsproject”

“Niet wéér een training hoe met migranten om te gaan”

U, uw organisatie én de samenleving zijn dan geholpen met…

• een inclusieve strategische aanpak;

• en duurzame oplossing ten behoeve van een cultuurdiverse organisatie;

• een gezamenlijk proces mét zorgvragers met een migratie achtergrond;

• waar uw medewerkers een constructief adviesrapport aan u uitbrengen en

• waarin u deze vervolgens vertaalt naar draagkracht en resulterend beleid.

Variis helpt!

Variis is een werk- en denkwijze die zich richt op het ontwikkelen van cultuursensitief bewustzijn binnen uw organisatie. Niet het behalen van vooraf bepaalde doelstellingen maar het uiteindelijke resultaat hiervan staat centraal.. Variis is een aanpak die ont-moet - verbindt - leert en vooral: borgt.

‘Een duurzame verbinding met de medewerkers en de samenleving kan niet worden gemaakt wanneer de organisatie zélf niet verbonden is.

Het Variis programma en het diversiteitsparadigma

Variis helpt u inzicht te krijgen in het ‘Diversiteitsparadigma’: de klassieke aanpak met een herhalend teleurstellend resultaat. Het Variis-programma neemt u en uw medewerkers mee in de ‘shifts’ waarmee het diversiteits- paradigma wezenlijk kan worden doorbroken. Het programma kan als geheel of in modules worden afgenomen. Deze verschillende modules worden hieronder schematisch weergegeven.

Een optimaal resultaat wordt bereikt door de inzet van het volledig programma waardoor bestuur, management en medewerkers een gezamenlijk visie uit kunnen dragen. De ‘shifts’ zijn uitgewerkt in vier modules te weten de ont-moeting, de verbinding, het wederzijds leren en de borging.

 

Ook kunnen deze modules zowel als volledig programma of als losse elementen worden afgenomen. De module inclusief leiderschap wordt ingezet om het leidinggevend kader beter toe te rusten, medewerkers te ondersteunen op de cultuurdiverse vraagstelling.

Variis werkt niet vóór, maar mét uw organisatie én uw zorgvragers.

Waardoor u, uw cliënten en uw medewerkers een duurzame verbinding in een cultuurdiverse samenleving aan kunnen gaan. Bent u benieuwd naar wat wij kunnen bieden of heeft u behoefte aan meer informatie? Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek en lichten u alle mogelijkheden toe.

U kunt ons bereiken via:

 

Kijk voor meer informatie op www.bilancoaching.nl / www.artzadvies.nl Variis is ontwikkeld door Jos Artz

Vragen? Neem gerust contact op.

Diana begeleidt in haar trainingsaanpak, zelfs bij een complex gespreksonderwerp als "omgaan met diversiteit" op een luchtig en toch persoonlijke manier. Dat maakt het mee willen en durven praten makkelijker. Tevens helpt deze ontspannen sfeer voor openstaan voor andere en/of nieuwe inzichten. Zeer inspirerend en meer dan leren.

Ilse

bottom of page