top of page
SBF_Bilan Diana Codfried LR-7894.jpg

Een goed functionerend team is van grote waarde voor de organisatie. 

Teamcoaching 

De teamcoaching van Bilan coaching, training & advies B.V. concentreert zich specifiek op teamvragen die zich richten op cultuur en identiteit. De cultuur van een organisatie heeft vaak een rijke geschiedenis, ontstaan vanuit een behoefte, een missie en een visie wat zich laat zien in de hedendaagse organisatiecultuur.  

Normen, waarden en rituelen, zijn uitgegroeid tot begrippen (soms ongeschreven regels), maar vaak weet men eigenlijk niet meer goed waarom men doet wat men altijd doet én of dat in de huidige tijd ook nog wel logische keuzes zijn.  

bilan 2017.png

Het effect van de teamcoaching 

Juist op het moment dat nieuwe culturen de gevestigde culturen ont-moeten, kun je te maken krijgen met vormen van miscommunicatie. Elkaar misverstaan kan leiden tot problemen op de werkvloer. Gevolgen daarvan kunnen zijn disfunctioneren als individu, als geheel team en kan zelfs resulteren in ziekteverzuim of ontslag.  

Situaties waarbij oud en nieuw elkaar ontmoeten, kunnen ontstaan door bijvoorbeeld het samenvoegen van organisaties/teams of doordat in een korte tijd veel nieuwe medewerkers worden aangenomen.  

De vraag van de patiënt/cliënt kan veranderen wat van een organisatie/team ook vraagt om bewust te worden van die veranderingen en daarin mee te bewegen. Voor medewerkers die al langer in het team en bij de organisatie werken, kan een dergelijke intense verandering als bedreiging worden ervaren en leiden tot wij/zij denken wat zich kan uiten in minder wenselijk gedrag. Dat geeft vaak interne spanningen wat weer kan leiden tot een onvoldoende functionerend team. 

Het team raakt onthecht en functioneert als los zand en er ontstaat een ontevreden team met vaak ontevreden medewerkers. 

Hoe gaat Bilan te werk? 

De teamcoaching van Bilan is gebaseerd op een methodiek vanuit een mix van vier verschillende invalshoeken ofwel benaderingen te weten:

• Bilan model 

• Variis  

• Deep Democracy  

• Het model van Bateson  

In de teamcoaching starten we met de ont-moeting en maken dan de stap naar de individueel persoonlijke missie die van het team (model logische niveaus van Bateson) dit bouwen we uit tot we komen tot een concreet plan van aanpak voor het team.  

Tijdens het coachproces worden individuele en teamgerichte vragen gesteld waarbij identiteit en cultuur vanuit de drie perspectieven (medewerker, team en organisatie) altijd onderdeel zijn van de teamcoaching. 

Bilan_bewust-beweging-balans-model_losse-elementen_Tekengebied 1 kopie 5_edited.png
Vijf shifts_CMYK.png
SBF_Bilan Diana Codfried LR-8701.jpg

Veiligheid 

Er is tijdens het proces van teamcoaching aandacht voor veiligheid van het team en de medewerkers. Een ieder moet zich veilig voelen om open-hartig te luisteren en vrij-moedig te spreken. Hier wordt aandacht aan besteed onder andere door het hanteren van de veiligheidsprincipes.  

Meer weten? Informeer gerust! 

"Bewust geworden van het feit dat ook ik met een bepaalde bril kijk, ook het een op een gesprek heb ik als bijzonder zinvol en verhelderend ervaren. Hoe je verleden effect heeft op je kijk op de afdeling"

Deelnemer teamcoaching

Vragen? Neem gerust contact op.

bottom of page