top of page
SBF_Bilan coaching Diana Codfried LR-0390.jpg

Masterclass cultuursensitieve jeugdzorg

Iedereen heeft zijn/haar eigen normen en waarden, passend bij het systeem of de gemeenschap waar men in opgegroeid is. Echter deze normen en waarden gelden niet voor iedereen en in elke context. Hier is geen mondiale blauwdruk voor.

 

Mogelijk herken je dit ook in de migranten gezinnen waar je komt of in de begeleiding

van jongeren met een migratieachtergrond.  

Iedere cultuur, en zelfs subcultuur, kent eigen regels en waarden. 

Zo heeft iemand met een andere culturele achtergrond soms andere verwachtingen, wijze van communiceren, verwachtingen van de zorg en andere gebruiken. 

Heb je behoefte aan meer handvatten rondom dit thema? Dan is dit een perfect aansluitende masterclass!

Samen op weg naar een cultuurdiverse organisatie

Culturele diversiteit in de jeugdzorg

Duur van de masterclass

1 dagdeel van 3 uur en een e-learning (1 uur)

 

Algemeen

De masterclass cultuursensitieve jeugdzorg is een verdiepende module op de basistraining cultuur  sensitief werken. Enige kennis en vooral vaardigheden met cultuursensitief werken zijn gewenst.

De e-learning neemt je mee in de theoretische achtergronden en modellen die we gebruiken, zodat

we de fysieke tijd kunnen benutten met interactie en oefening door inzet van ingebrachte casuïstiek. ​

Doelgroep

Jeugdzorgprofessionals 

Leeruitkomsten masterclass

  • Men heeft kennis van de culturele verschillen van jeugdzorg voor migranten.

  • Men is bewust van de verschillende perspectieven in de behoefte piramide.

  • Men is bewust van de culturele verschillen in opvoeden en gezinssystemen.

  • In staat zijn vanuit verbinding met jezelf open-hartig te luisteren en open te staan voor andere culturen, normen en waarden en vandaar uit de komen tot een gelijkwaardig cliënt-/patiëntcontact.

Opbouw van de masterclass

  • Voorbereidende e-learning (1 uur).

  • Dagdeel cultuursensitiviteit in de jeugdzorg. 

Investering: € 299,00

Prijs per deelnemer, exclusief BTW. 

Vragen? Neem gerust contact op.

Diana begeleidt in haar trainingsaanpak, zelfs bij een complex gespreksonderwerp als "omgaan met diversiteit" op een luchtig en toch persoonlijke manier. Dat maakt het mee willen en durven praten makkelijker. Tevens helpt deze ontspannen sfeer voor openstaan voor andere en/of nieuwe inzichten. Zeer inspirerend en meer dan leren.

Ilse

bottom of page