top of page
SBF_Bilan coaching Diana Codfried LR-0390.jpg

Kennismaken met cultuursensitief werken

Hoe  kan je elkaar werkelijk ont-moeten? Heb je daar wel eens over nagedacht? Het werkelijk ont-moeten van elkaar legt een stevige basis voor een duurzame relatie tussen jou en de cliënt/klant of patiënt. 

 

Als professional herken je vast dat het niet altijd vanzelf gaat om elkaar te ont-moeten en dus verbinding te maken. Zeker wanneer je ogenschijnlijk veel van elkaar lijkt te verschillen. Hierdo kan je het gevoel krijgen dat je niet echt in verbinding staat met je cliënt/klant of patiënt. 

 

Maar hoe doe je dat? Hoe ont-moet je elkaar wanneer je niet dezelfde culturele achtergrond deelt?

 

Tijdens deze workshop is er aandacht voor de échte ont-moeting. Er is aandacht voor praktijkgerichte voorbeelden en je leert iets over jouw overtuigingen, normen en waarden. 

Voorafgaand aan de workshop krijg je toegang tot een e-learning waarin aandacht is voor theoretische kennis. 

Laat je verrassen en ont-moet elkaar, jezelf en mij tijdens deze workshop!

Samen op weg naar een cultuurdiverse organisatie

Inhoud van de workshop kennismaken
met cultuursensitief werken

Duur van de workshop

1 dagdeel van 3 uur en een e-learning (1 uur)

 

Algemeen

Hoe ont-moet je elkaar (jij als professional en je cliënt/klant of patiënt) en zijn er verschillen tussen bijvoorbeeld de oosterse en westerse wijze van ont-moeten? Ben je bewust van je eigen identiteit ofwel heb je jezelf al ont-moet? Wat is de waarde van écht ontmoeten bij (cultuur)sensitief werken? En hoe doe je dat als je vanuit een andere culturele achtergrond komt, andere normen en waarden hebt en wellicht een andere taal spreekt? 

Deze vragen krijgen meer context en scheppen meer duidelijkheid in de eerste bewuste stap naar cultuursensitief werken. 

Doelgroep

(Zorg)professionals, gemeenten, onderwijs, overheid en ondernemers. 

Leeruitkomsten workshop

  • Men is bewust van het belang van de ont-moeting met de eigen identiteit, normen en waarden. 

  • Men is bewust van het effect van het erkennen en herkennen van vooroordelen. 

  • Men heeft zicht op de eigen overtuigingen. 

Opbouw van de workshop

  • Voorbereidende e-learning (1 uur).

  • Dagdeel kennismaken cultuursensitief werken. 

Investering: € 299,00

Prijs per deelnemer, exclusief BTW. 

Vragen? Neem gerust contact op.

Diana begeleidt in haar trainingsaanpak, zelfs bij een complex gespreksonderwerp als "omgaan met diversiteit" op een luchtig en toch persoonlijke manier. Dat maakt het mee willen en durven praten makkelijker. Tevens helpt deze ontspannen sfeer voor openstaan voor andere en/of nieuwe inzichten. Zeer inspirerend en meer dan leren.

Ilse

bottom of page