top of page
WhatsApp Image 2021-07-27 at 11.23.08.jpeg

Advies over cultuursensitief werken

Onderzoek laat zien dat bedrijven en organisaties beter presteren als hun personeel een gemengde culturele en etnische achtergrond heeft. Leidinggevenden en collega’s moeten goed kunnen omgaan met de mix van deze achtergronden. Ook in zorg en welzijn is het van belang dat het personele bestand en de cliënten mix een afspiegeling van is van de omgeving/gemeente waar de organisatie werkzaam is. De praktijk laat zien dat dit in de meeste gevallen nog niet het geval is.  

De zorg is minder kleurrijk dan verwacht. Maar hoe breng je hier verandering in?  

Bilan geeft voor daarin zowel gemeenten, onderwijs als zorg- en welzijnsorganisaties advies hoe dit vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid gestalte kan krijgen. 

Bilan staat voor cultuursensitieve coaching, training en advies. 

Als klant word je (cultuur) sensitief benaderd en ook vanuit die sensitiviteit begeleid in je vraag. Vanuit die (cultuur) sensitieve houding zal de dienstverlening worden uitgevoerd aansluitend bij de klantvraag. Vanuit kennis en expertise wil Bilan toewerken naar een inclusievere maatschappij en daar een substantiële bijdrage aan leveren in diverse vormen van dienstverlening die elkaar versterken. Door elkaar te ont-moeten en met elkaar te verbinden, kunnen we als individuen, teams en organisaties van elkaar leren om te bewegen naar een inclusieve en duurzame samenleving. Dat kan alleen door eerst jezelf te ont-moeten en met jezelf de verbinding aan te gaan. 

 

Verbinding met jezelf je eigen normen & waarden, het erkennen en herkennen van je diepgewortelde overtuigingen ofwel je "heilige huisjes". 

Bilan adviseert

  • Hoe je als gemeente toewerkt naar een kleurrijke toegang tot de zorg waarbij verbinding ontstaat tussen zowel de organisaties, onderwijs als de migranten zelforganisaties. 

  • Hoe je als organisatie aansluit op de vragen van een cultureel diverse klantengroep. 

  • Hoe je personele keuzes ten aanzien van een cultureel divers personeelsbestand maakt. 

  • Hoe je het management opleidt ten aanzien van meer culturele diversiteit op de werkvloer. 

 

Bilan heeft ruime ervaring als adviseur bij verschillende gemeenten, binnen het onderwijs en bij zorginstellingen. Wil je weten waarin Bilan het verschil kan maken in jouw organisatie? Informeer gerust!

 

SBF_Bilan coaching Diana Codfried LR-0390.jpg

Wil je weten waarin Bilan het verschil kan maken in jouw organisatie? Informeer gerust!

bottom of page