top of page
SBF_Bilan coaching Diana Codfried LR-0390.jpg

Training cultuursensitief werken in de zorg

We hebben allemaal onze eigen normen en waarden passend bij het systeem of de gemeenschap waar we zijn opgegroeid. Echter deze normen en waarden gelden niet voor iedereen en in elke context, er is geen mondiale blauwdruk voor. Iedere cultuur en zelfs subcultuur kent eigen regels en waarden. 

In de sector Zorg & Welzijn komen meer en meer vragen van patiënten of cliënten met een diverse culturele achtergrond. Zo heeft iemand met een andere culturele achtergrond soms andere ervaringen, wijze van communiceren, verwachtingen van de zorg en andere gebruiken. Bewust zijn van deze verschillen is een eerste stap om cultuursensitief te handelen. De training cultuursensitief werken in de zorg richt zich op het ontwikkelen van cultuursensitief bewustzijn binnen jezelf, de zorgorganisatie en de maatschappij. 

Merk jij dat je in jouw dagelijks werk ook meer handvatten zou willen hebben om te kunnen werken met cliënten/patiënten met een diverse culturele achtergrond? Wellicht is de training cultuursensitief werken in de zorg iets wat jou past! Deze training kan op aanvraag ook op maat worden aangepast naar andere branches. 

Samen op weg naar een cultuurdiverse organisatie

Inhoud van de training cultuursensitief werken in de zorg

Duur van de training

4 dagdelen van elk 4 uur en een e-learning (gemiddeld 4 uur)

 

Algemeen

De training cultuursensitief werken in de zorg en welzijn is gericht op cultuursensitief kunnen zorgen voor de patiënt/cliënt. De training vindt haar oorsprong in de Variis methodiek; een aanpak die ontmoet, verbindt en vooral borgt. Door de juiste handvatten in te zetten, bewust te zijn van, en verbonden te zijn met, jouw eigen identiteit kan passende/persoonsgerichte zorg geboden worden en worden mogelijke communicatieverschillen overbrugt. 

Doelgroep

Zorg- en welzijnsprofessionals. 

Leeruitkomsten training

 • Men is bewust van de eigen identiteit, normen en waarden;

 • Men erkent en herkent vooroordelen en eigen "heilige huisjes (diepgewortelde overtuigingen)";

 • Men heeft kennis en inzicht van de overeenkomsten en verschillen met andere culturen;

 • Men kan de verschillende modellen in relatie tot cultuur en de context lezen en begrijpen;

 • Men kent het effect van een open en nieuwsgierige houding in relatie met de patiënt/cliënt of haar systeem;

 • Men is in staat om vanuit verbinding met zichzelf openhartig te luisteren en open te staan voor andere culturen, normen en waarden en vandaar uit de komen tot een gelijkwaardig patiënt/cliëntcontact.

Opbouw van de training

 • Voorbereidende e-learning (1 uur).

 • 1e dagdeel: ontmoeten en context (4 uur) + e-learning (1 uur)

 • 2e dagdeel: verbinden (4 uur) + e-learning (1 uur)

 • 3e dagdeel: leren en casuïstiek (4 uur) + e-learning (1 uur)​

 • 4e dagdeel: borgen - plan van aanpak (4 uur)

Investering: € 999,00

Prijs per deelnemer, exclusief BTW. 

SBF_Bilan Diana Codfried LR-7894.jpg

Vragen? Neem gerust contact op.

Diana begeleidt in haar trainingsaanpak, zelfs bij een complex gespreksonderwerp als "omgaan met diversiteit" op een luchtig en toch persoonlijke manier. Dat maakt het mee willen en durven praten makkelijker. Tevens helpt deze ontspannen sfeer voor openstaan voor andere en/of nieuwe inzichten. Zeer inspirerend en meer dan leren.

Ilse

bottom of page