top of page
2cb1cb4cd20c64b2ee30768e100ba4fa
patroon
2ced6598ad23fa59fe53ebcdb91a4192
diana background
9aee421dd674c376e2d8aa7fead8b2d0

Bilan training

Bilan coaching & training biedt verschillende soorten trainingen en workshops aan.

• Effectief omgaan met stress...trek je eigen plan

Ben je in balans?

• Hoe signaleer ik stress ?

• Stress-reductieworkshop; hoe reduceer ik mijn stress?

Bilan coaching & training biedt daarnaast ook trainingen/workshops op maat aan.

Effectief omgaan met stress...trek je eigen plan

Stress hebben we allemaal. Gelukkig maar want stress is niet per definitie ongezond. Stress wordt pas ongezond wanneer het langdurig aanhoudt. Men heeft dus tijd om langdurige stress te signaleren. Maar hoe doe je dat? Wat zijn jouw stressoren, jouw persoonlijke stresssignalen en wat is voor jou persoonlijk een passende wijze om hier effectief mee om te gaan? In de training gaan we in algemene zin en op persoonsniveau in op preventie van ongezonde stress. Naast de groepsgewijze werkvorm is het belangrijk dat er ook individueel aandacht is om het persoonlijk-stress-preventieplan vorm te kunnen geven.

Doel: Na het doorlopen van de training heb je basale theoretische kennis over stress, herkent de signalen en heeft kennis van interventies. Je hebt verschillende interventies ervaren tijdens de dagtraining en weet wat het effect is op jezelf. Tevens is er zicht op eigen stressoren en mogelijke interventies.

Beoogd resultaat:

  1. Je hebt basale kennis wat stress is

  2. Je kent en herkent stresssignalen bij zowel jezelf als bij anderen

  3. Je kent een aantal stressinterventies en weet deze toe te passen

  4. Je hebt zicht op eigen stressoren, signalen en mogelijke interventies passend bij de persoon dit is vertaald in een persoonlijk stress preventieplan(pspp)

Door deze vier punten ben je in staat vroegtijdig stressignalen bij zichzelf en anderen te erkennen en herkennen waardoor preventief kan worden geïntervenieerd.

Aantal deelnemers per workshop: minimaal 8

Werkwijze:

Het trainingsprogramma bestaat uit een voorbereidingsopdracht, 1 lesdag, huiswerk en een individuele coachsessie.

De voorbereidingsopdracht is bedoeld om gedurende vier weken zicht te krijgen op stressignalen van het lichaam. Tijdens de trainingsdag is er regelmatig afwisseling tussen didactische werkvormen, interactieve werkvormen en verschillende ervaringsgerichte oefeningen.

De coachsessie heeft als doel het bespreken en definitief maken van het persoonlijk stress preventieplan(pspp). Deze coachsessie zal uiterlijk twee weken na de trainingsdag plaatsvinden. In de tussenliggende periode voer je een huiswerkopdracht uit.

Tijdsbesteding: Voorbereidende huiswerkopdracht, twee dagdelen training en 1 uur individuele coachsessie.

Locatie: op aanvraag

 

Ben je in balans?

In bepaalde fases in je leven kan het zijn dat je wat minder in balans bent. Soms is het niet duidelijk waar dat door komt en wat je kunt doen om de balans te hervinden. Disbalans kan ontstaan vanuit verschillende levensgebieden. In je sociaal leven, je werkend leven, je relatie of je gezondheid. Wat kan jij zelf doen om meer in balans te komen? Met deze training wordt u begeleid in het (her)vinden van de balans in leven en lijf. Zorg voor je zelf is van groot belang, je weet zelf als geen ander hoe het met u gaat, welke belemmeringen je ervaart en waar je behoefte aan hebt. Soms mis je een basis en een houvast om de volgende stap te zetten. De Bilan Balanstraining helpt je bij deze stap.

Doel: Na deze training weet je wat balans is en je weet hoe balans en disbalans voelt. Je hebt tools meegekregen om zelf in balans te komen. Het is mogelijk dat je na het volgen van de workshop bewust bent geworden van bepaalde patronen. Het kan ook zijn dat je bepaalde inzichten hebt gekregen die vragen om een vervolg in de vorm van coaching of therapie.

Beoogd resultaat: Tool en handvatten voor een betere balans

Aantal deelnemers per workshop: minimaal 6

Werkwijze: Er wordt in de workshop veel gewerkt met balans- en bewustwordingsoefeningen. Er zullen ook technieken uit de mindfullness worden toegepast. Daarnaast wordt uitleg gegeven over balans en disbalans en de effecten daarvan. Tussen de twee dagdelen in zal huiswerk worden meegegeven in de vorm van oefeningen.

Tijdsbesteding: twee dagdelen

Locatie: op aanvraag

Stress-reductietraining; hoe reduceer ik mijn stress?

Het hebben van stress hoort bij mensen, het is heel normaal, gezond en heeft een functie. Op het moment dat men te lang onder spanning staat en daardoor de stress niet ontlaadt, kan stress klachten veroorzaken – zowel lichamelijk als mentaal. Hoe heviger en langer de stresssituatie is, hoe langer de benodigde hersteltijd is. Wat zijn de oorzaken van mijn stress en wat ik zelf doen om me beter te voelen?

 

Doel: Meer zicht op de oorzaak van stress en het effect wat het heeft op jou als persoon.

Beoogd resultaat: tools om zelf meer invloed te kunnen hebben op je situatie

Aantal deelnemers per workshop: minimaal 6

Werkwijze: groepsgewijs, interactief

Tijdsbesteding: twee dagdelen

Locatie: op aanvraag

Hoe signaleer ik stress?

Het hebben van stress hoort bij mensen, het is heel normaal en heeft een functie. Op het moment dat men te lang onder spanning staat en daardoor de stress niet ontlaad, geeft stress klachten.

Hoe voorkom ik dat ik daadwerkelijk langdurige stressgerelateerde klachten krijg?

Doel: Na deze workshop heb je meer kenneis over wat stress is. Je weet wat langdurige stress kan doen met je lichamelijke en mentale conditie.

Beoogd resultaat: Meer inzicht in het fenomeen stress

Aantal deelnemers per workshop: minimaal 6

Werkwijze: groepsgewijs, interactief

Tijdsbesteding: een dagdeel

Locatie:op aanvraag

bottom of page