top of page
bilan 2017.png
SBF_Bilan coaching Diana Codfried-0280.j

Variis-programma

 

De missie van Variis:

"Variis levert een substantiële bijdrage aan een verbonden zorgzame

en duurzame cultuurdiverse samenleving"

​Wie cultuursensitief is, weet dat zijn eigen normen en waarden niet voor iedereen gelden. Zo heeft iemand met een andere culturele achtergrond, andere verwachtingen en gebruiken. Bewustzijn van deze verschillen is genoeg om cultuursensitief te handelen. Om die cultuursensitieve houding in de werkomgeving te versterken en door te geven is het VARIIS programma ontwikkeld.

VARIIS is een werk- en denkwijze die zich richt op het ontwikkelen van cultuursensitief bewustzijn binnen de organisatie. Niet het behalen van vooraf bepaalde doelstellingen maar het uiteindelijke resultaat hiervan staat centraal.

VARIIS: een aanpak die ontmoet - verbindt - leert en vooral: borgt.

 

 

 

 

 

Figuur 1: 5 shifts van Variis

De overtuiging bij het Variis programma is:

‘Een duurzame verbinding met de medewerkers en de samenleving kan niet worden gemaakt wanneer de organisatie zélf niet verbonden is.’

De organisatie én de samenleving zouden dan geholpen kunnen zijn met:

• een inclusieve strategische aanpak; 

• en duurzame oplossing ten behoeve van een cultuurdiverse organisatie;

• een gezamenlijk proces mét zorgvragers met een migratie achtergrond;

• waar medewerkers een constructief adviesrapport uitbrengen en

• deze vertaalt wordt naar draagkracht en een resulterend beleid.

Cliënten en medewerkers denken immers graag mee wanneer een organisatie cultuursensitief verbonden is!

Het systeem ondergaat in dit geval de transformatie door handelen van de medewerkers.

                                                                                Figuur 2: Diversiteitsparadigma                                                                                         Figuur 3: trap van verbinding

 

Het Variis programma en het diversiteitsparadigma Variis helpt inzicht te krijgen in het ‘Diversiteitsparadigma’: de klassieke aanpak met een herhalend teleurstellend resultaat. Het Variis-programma neemt het management en de medewerkers mee in ‘shifts’ waarmee het diversiteitsparadigma wezenlijk kan worden doorbroken. Het programma kan als geheel of in modules worden afgenomen. Deze verschillende modules worden in figuur 1 schematisch weergegeven. Een optimaal resultaat wordt bereikt door de inzet van het volledig programma waardoor bestuur, management en medewerkers een gezamenlijk visie uit kunnen dragen. De ‘shifts’ zijn uitgewerkt in vier modules te weten:

  1. de ont-moeting

  2. de verbinding

  3. het wederzijds leren

  4. de borging.

 

Ook kunnen deze modules zowel als volledig programma of als losse elementen worden afgenomen. De module inclusief leiderschap wordt ingezet om het leidinggevend kader beter toe te rusten, medewerkers te ondersteunen op de cultuurdiverse vraagstelling.

Figuur 4: Variis pogramma

Variis werkt niet vóór, maar mét de organisatie én de zorgvragers. Waardoor de cliënten en medewerkers

een duurzame verbinding in een cultuurdiverse samenleving aan kunnen gaan.

Benieuwd wat het Variis programma voor uw organisatie zal kunnen betekenen?

Bilan gaat graag vrijblijvend in gesprek om het programma en de mogelijkheden verder toe te lichten.

Download hier de flyer voor meer informatie. 

Trap van Verbinding.jpg
Diversiteitsparadigma.jpg
Bilan - Variis programma.png
_edited.png
bottom of page