top of page

Hoe werkt Bilan

coaching & training?

Werkwijze

 

Intake

Bilancoaching start het coachingtraject altijd met een (kosteloze) vrijblijvende, persoonlijke intake.

Het doel van dit intakegesprek is kennismaken, vaststellen of de coach en de coachee de juiste partners voor elkaar zijn en het verkennen en verdiepen van de coachvraag. Na dit gesprek ontvang je een vrijblijvend advies voor een voor jou passend coachingtraject. Meer lezen….

Daarnaast kun je ook kiezen voor één van de Bilantesten. De uitkomsten van de test kunnen meer richting geven waar je behoefte aan coaching het meest naar uitgaat. Hierdoor kun je  je coachvraag scherper stellen .

Bilancoaching biedt verschillende pakketten aan, maar het is uiteraard ook mogelijk te kiezen voor (betalings)afspraken voor individuele sessies.

 

Verwachtingen en kwaliteit

Bilan vindt het belangrijk om vooraf wederzijdse verwachtingen helder te maken. Dit doen we door samen met de coachee een coachcontract op te stellen. Hierin wordt de coachvraag en de situatie helder beschreven. Gedurende de coachingsessies worden de doelen als meetlat gehanteerd om het resultaat voor ogen te houden. Ook benoemen we het belang van vertrouwelijkheid en veiligheid. Bij dit alles werkt de Bilan volgens de gedragscode van de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO).

 

Wat is de rol van coachee?

Aan het begin van het coachingtraject stellen coach en coachee een coachcontract op. Hierin leggen beiden de wederzijdse verwachtingen vast. Van de coachee wordt verwacht bij de sessies aanwezig te zijn. Naast elke sessie zijn er ook thuisopdrachten. Deze opdrachten hebben een belangrijke functie in het coachingsproces. Door het verrichten van de opdrachten vergroot de coachee de bewustwording, krijgt hij/zij inzicht en helpen de opdrachten de coachee soms nieuwe gewoontes aan te leren. Daarmee maken de opdrachten een belangrijk deel uit van het coachingtraject en het uiteindelijke resultaat.

Welk resultaat mag je verwachten?

De coachee stelt tijdens het coachingtraject zelf zijn/haar doelen op, die worden vertaald naar coachvragen die vervolgens worden vastgelegd in een coachcontract. Na afloop van een coachingtraject zal de coachvraag van de coachee (nog) helderder zijn. Voorbeelden van resultaten kunnen onder meer zijn: meer inzicht in het organiseren en behouden van een gezonde werk-privébalans, het vermogen om bewust, weloverwogen gerichte keuzes te maken, meer inzicht in eigen gedrag het effect daarvan op anderen en op werk, handreikingen om angsten of onzekerheden te overwinnen, middelen om veranderingen te kunnen doorvoeren in werk of privé, een bijdrage aan een gelukkiger of rijker leven of meer zicht op eigen persoonlijke en/of professionele kwaliteiten en drijfveren.

 

Wat voor coachingtrajecten kan ik afnemen?

Compact coachingtraject: dit coachingtraject bestaat uit 6 coachsessies van een uur per sessie. In dit coachingtraject wordt minimaal een test afgenomen. Welke test wordt ingezet, is afhankelijk van de inhoud van de coachvraag.

Regulier coachingtraject: dit coachingtraject bestaat uit 8 coachsessies van een uur per sessie. In dit coachingtraject wordt minimaal een test afgenomen. Welke test wordt ingezet, is afhankelijk van de inhoud van de coachvraag.

Uitgebreid coachingtraject: dit coachingtraject bestaat uit 8 coachsessies van een uur per sessie. Aanvullend is er ruimte voor 2 bel ofwel mailsessies van elk 60 minuten. In dit coachingtraject wordt minimaal een test afgenomen. Welke test wordt ingezet, is afhankelijk van de inhoud van de coachvraag.

 

Onze tarieven

Bilan is graag transparant over de kosten die verbonden zijn aan onze dienstverlening. Hieronder zijn alle kosten per test of coachingtraject terug te vinden. Deze kosten zijn exclusief 21% btw. Voor de helderheid vermelden we ook dat deze kosten helaas niet te vergoeden zijn via je zorgverzekeraar.

 

Onze voorwaarden

• Bilan coaching & training is aangesloten bij NOBCO, de brancheorganisatie voor coaches.

Download hier de algemene voorwaarden.

bottom of page