bilan 2017.png
SBF_Bilan coaching Diana Codfried-0280.j

Teamcoaching

Organisaties werken veelal met verschillende teams, dit is niet zonder reden. In een team worden prestaties geleverd die een individu nooit zal kunnen bereiken. Een goed functionerend team is dan ook van grote waarde voor de organisatie. 

Waar mensen werken, zijn ook onuitgesproken opvattingen, andere drijfveren en tegenstellingen die kunnen meespelen. Allemaal punten die 'onder de oppervlakte' spelen, maar grote invloed kunnen hebben op de samenwerking binnen het team. En daarbij op het gewenste teamresultaat. 

"Om mensen in beweging te krijgen moet je weten wat hen tegenhoudt."

Vanuit hier wordt de leervraag geformuleerd en de teamcoaching ingezet; bewustwording.

Model_bewust-beweging-balans_edited.jpg

Invulling teamcoaching

 

Ieder team heeft haar unieke eigenheid en geen enkele coaching zal er dus hetzelfde uitzien of exact het beoogde resultaat bieden. Daarom werkt Bilan maatgericht en zal er gezamenlijk geïnventariseerd worden waar het grootste leerrendement te behalen zal zijn.

Daarop worden de technieken en interventies aangepast. Startpunt zijn de teamsessies, hierin wordt dieper ingegaan op de leervraag van het team. Middels de bewezen Bilan methodiek wordt het team bewust gemaakt van de leervraag. Om vanuit hier in beweging te komen.   

 

Duur teamcoachingstraject

 

Hoe lang het teamcoachingstraject duurt is afhankelijk van de leervraag van het team. Een traject kan bestaan uit bijvoorbeeld:

  • Teambijeenkomsten

  • Individuele coachingsgesprekken voor de leidinggevende en/of de teamleden

  • Vergadering(en) bijwonen

  • Terugkommoment

  • Evaluatiegesprek met de opdrachtgever/leidinggevende

Regelmatig gaat het bij een teamcoachingstraject om een combinatie van diverse begeleidingsvormen die bijdragen aan het behalen van de leervraag. De exacte invulling van de teamcoaching gaat in overleg met de opdrachtgever. 

Soms is het raadzaam om ook de leidinggevende te coachen om de resultaten na de teamcoaching te waarborgen of om één of meerdere teamleden individueel te coachen.

Voor wie?

Bilan haar opdrachtgevers bevinden zich voornamelijk bij zorg- welzijnsorganisaties en in het gemeentelijk domein. Het gaat om teams die vraagstukken hebben vanuit de samenwerking, culturele verschillen en verandering

Wanneer je graag van tevoren wat meer inzicht wil hebben in de kosten van teamcoaching, download dan hier de flyer met enkele standaard diensten. Uiteraard werkt Bilan maat- en organisatiegericht, dus dit is slechts en indicatie.

 

Methodieken

Bilan heeft in de loop der jaren haar eigen methodiek ontwikkeld. In deze methodiek zitten elementen uit het Deep Democracy principe en de Variis methodiek. 

Teamleden zetten elkaar (onbewust) vast en houden het gezamenlijke probleem in stand. Teamcoaching is erop gericht om een team te ondersteunen bij het ontwikkelproces door het team bewust te maken van collectieve ineffectieve patronen in gedrag, denken of systeem. De teamcoach beïnvloedt de interactie in het team om zo het team als geheel beter te laten functioneren of het team naar een volgende fase in de teamontwikkeling te helpen.

 

 

De stappen die tijdens het coachtraject worden gezet gaan van bewustwording naar beweging en uiteindelijk naar een (nieuwe) balans toe.

Een balans waar vanuit teams zich kunnen verstevigen en groeien naar een krachtig team met onderling vertrouwen en veiligheid.

Deelnemer teamcoaching: 

"Ik ben mij bewust geworden van het feit dat ook ik met een bepaalde bril kijk,

ook het één op één gesprek heb ik als bijzonder zinvol en verhelderend ervaren.

Hoe je verleden effect heeft op je kijk op de afdeling."

Meer weten over de mogelijkheden voor coaching bij Bilan coaching, training & advies?

Informeer gerust.  

deepdemocracy.jpg