top of page

De zorgmedewerker in beweging


Deze maand is het alweer bijna twee jaar na de decentralisatie van de zorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Intensieve en ingrijpende veranderingen voor de zorgsector, gemeenten, landelijke overheden maar vooral voor de zorgvragers. Wanneer het dagelijks leven zonder hulp niet meer gaat en je bent afhankelijk van professionele hulp, krijg je hoe dan ook te maken met ons nieuwe zorgstelsel. Afgelopen twee jaren, zullen voor velen die hiermee te maken hebben staan voor een zoektocht, frustratie, onwetendheid, onzekerheid en verandering. Voor anderen biedt het hervormde zorgstelsel nieuwe kansen en mogelijkheden. Dan spreek ik niet alleen vanuit het perspectief van de zorgvragers maar ook zeker vanuit het perspectief van de medewerkers uit de zorg.

De zorgmedewerker die vanuit passie en bevlogenheid veelal gekozen heeft voor de zorg. Medewerkers die vaak toegerust zijn met sociale, emotionele en communicatieve competenties. Je kunt denken aan competenties als sensitiviteit, inlevingsvermogen en loyaliteit. Maar vanuit de huidige zorggedachte wordt er ook een beroep gedaan op competenties als ondernemerschap, resultaatgerichtheid en leiderschap. De laatste twee jaar is er veel aanbod van organisaties in de vorm van verandermanagement en zijn er veel tools ontwikkeld om medewerkers en de organisaties te steunen in dit veranderproces. De nieuwe werkelijkheid vraagt van ons allemaal maar zeker van de medewerkers in de zorg om anders te kijken naar zorg. En opnieuw kijken naar zichzelf en de nieuwe rol in de zorg! Dit anders kijken vraagt direct ook om het anders inzetten van competenties. Maar wat betekent dat persoonlijk voor de zorgmedewerker en wat betekent het als leidinggevende voor jou medewerkers, nu de eerste stappen zijn gezet in deze nieuwe zorgwereld?

Concreet : “wat betekenen de hervormingen in het zorgstelsel nu na twee jaar, voor de medewerker in de zorg, de medewerker als mens en voor jou als leidinggevende?”

Staat je medewerker nog in zijn kracht? Hoe vertaalt hij/zij die nieuw gevraagde competenties zo dat hij/zij nog steeds met dezelfde passie naar het werk gaat? Sluiten de competenties van deze medewerker nog wel aan op de nieuwe koers van de organisatie? Is mijn medewerker voldoende toegerust om goede zorg te verlenen binnen de gestelde condities? Hoe wordt de werkdruk ervaren binnen deze nieuwe veranderde organisatie? Lopen mijn medewerkers risico op stressgerelateerde klachten en wellicht langdurig ziekteverzuim?

Allemaal vragen die vandaag, morgen en de afgelopen maanden waarschijnlijk steeds meer aan de oppervlakte komen. Om daarbij zowel de zorgorganisaties , de teams als de individuele medewerkers te kunnen ondersteunen, zijn teamcoaching en persoonlijke coaching prachtige instrumenten.

Om te voorkomen dat medewerkers stressklachten gaan ontwikkelen omdat er onvoldoende aandacht is geweest voor wat hen echt drijft. En om helder te krijgen op welke manier deze drijfveren verenigbaar zijn in het huidige werk of mogelijk toekomstige werk, kan het helpen om juist nu te onderzoeken of je nog op de juiste weg zit.

Mijn basisgedachte begint met het Bilanmodel die start met bewustwording. Bewustwording van het nu, hoe staat de medewerker nu in zijn/haar werk, brengt het werk nog voldoende energie of kost het werk teveel? Vanuit die bewustwording is er ruimte voor beweging, beweging om vanuit de huidige situatie te gaan naar een meer passende situatie in de toekomst. Uiteindelijk ontstaat er dan balans waarin werk afgestemd is op individuele drijfveren, talenten en competenties.

Zowel voor de individuele coaching als teamcoaching bied ik graag mijn professionele ondersteuning aan. Neem gerust contact op zodat we onder het genot van een kop thee hierover verder in gesprek kunnen gaan!

Veranderen begint immers bij bewustwording en pas dan ontstaat er beweging.


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page