top of page

Nieuwe Bilan update is uit!

BILAN UPDATE

E-mailnieuwsbrief | November 2022


Beste lezer, De vorige Bilan update is al weer even geleden. Dat wil echter zeker niet zeggen dat er niets gebeurd is, integendeel zelfs! Kijkend naar discriminatie op de arbeidsmarkt, inclusie op de werkvloer en de toegankelijkheid van de zorg/welzijn voor mensen met een migratieachtergrond, dan zien we dat er nog veel te doen is. We zien bijvoorbeeld dat we in de ouderenzorg voor ouderen met een migratieachtergrond met elkaar al achter de feiten aanlopen. Dat het het spreekwoordelijk vijf over twaalf is. In deze nieuwbrief is aandacht voor bewegingen vanuit VWS, het Noom, de zorg en de gemeenten. Om zorgprofessionals, onderwijzend personeel, leidinggevenden, ondernemers en bestuurders handvatten te geven hoe met deze verandering om te gaan, mocht ik de afgelopen maanden trainingen geven. Er staan ook nog wat mooie trainingen in het vooruitzicht bij bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg, dementiezorg en welzijn. Ook daar is dus beweging! Men realiseert zich steeds meer dat het niet eenvoudig en vanzelfsprekend is om je met al je cliënten te verbinden. Het vraagt persoonlijke en organisatorische inspanning en inzet. Het vraagt bewust de cultuursensitieve brug over te steken. In deze nieuwsbrief kunt u een impressie lezen van een netwerkbijeenkomst primair onderwijs van Zeeluwe, waar ik eerder dit jaar dagvoorzitter mocht zijn. Naast advies, projecten en training zijn er ook (team)coachtrajecten. Wat betreft coaching zet ik mij ook graag in voor gesubsidieerde mogelijkheden zoals de ontwikkeladviezen. Hieraan doet Bilan al meerdere jaren mee omdat het belangrijk is dat iedereen van de mogelijkheid van coaching gebruik kan maken, ook al werk je niet of heb je zelf de financiële mogelijkheden niet. Het valt mij op dat er heel weinig gebruik gemaakt wordt van het gratis STAP Ontwikkeladvies wat sinds april dit jaar loopt. Verderop in deze nieuwsbrief leest u er meer over. Ook in de teamgerichte coaching staat cultuur(verandering) centraal voor de aanpak die ik kies. In de nieuwsbrief is hiervoor aandacht door middel van een interview met één van de opdrachtgevers. Leuk nieuwtje om te melden: Intussen ben ik ook bestuursvoorzitter van de Stichting Comité 30 juni / 1 juli Harderwijk. Hierin zet ik mij samen met een aantal bevlogen mensen in om Harderwijk Keti Koti 2023 te organiseren. Kortom: veel ontwikkelingen op verschillende terreinen. Fijn om te voelen en te ervaren in de energie dat ik veel mee mag denken en adviseren. Maar er zijn nog heel veel stappen te zetten op dit terrein en ik zet ze graag! Ik wens u veel leesplezier, warme en kleurrijke groet Diana Codfried


Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page