top of page

Hoe kleurrijk managet u uw teams?


Ik schreef eerder over een kleurrijk personeelsbestand, medewerkers die allen uniek zijn en vanuit dat verschil organisaties iets kunnen brengen wat van meerwaarde kan zijn, verrijkt. Organisaties die hier actief beleid op voeren, diversiteitsmanagement toepassen, ervaren wat de voordelen hiervan zijn. Wat ze mogelijk ook hebben ervaren is dat managen van een divers team niet gelijk is aan het managen van een homogeen samengesteld team. Sterker nog daar waar de effectiviteit van een divers samengesteld team bewezen hoger is dan een homogeen team, kan bij management waar onvoldoende rekening wordt gehouden met de diversiteit, de communicatie mislopen en het onderlinge vertrouwen afbrokkelen waardoor de prestaties uiteindelijk minder worden.”

Managementsite geeft negen tips om diversiteitsmanagement beter te doen slagen:

1. Wees duidelijk over de redenen waarom u diversiteit en onderlinge waardering en betrokkenheid wilt bevorderen.

2. Respecteer verschillen.

3. Denk na over uw eigen manier van werken.

4. Waardeer mensen als individuen in plaats van ze in stereotypen in te delen op basis van de cultuur of generatie waartoe ze behoren.

5. Heb begrip voor verschillende stijlen van communiceren.

6. Kijk nog eens goed naar uw wervings- en promotiebeleid.

7. Moedig socialisatie aan, maar voorkom aan de andere kant wel dat hierdoor juist extra barrières tussen nationaliteiten, generaties en mannen en vrouwen worden opgeworpen.

8. Corrigeer mensen op een constructieve manier als hun gedrag, bijvoorbeeld hun grappen, wervingsbeleid of manier van communiceren, een nadelige invloed heeft op de onderlinge waardering en betrokkenheid.

9. Ga er niet vanuit dat alle mensen zomaar goed met elkaar kunnen samenwerken.

Wat mij opvalt bij deze tips is dat alle negen tips te maken hebben met respect, waardering, open houding, reflectie en samenwerken. Volgens mij gaat het daar ook om op het moment dat je elkaars verschillen respecteert, bewust bent van je eigen rol en houding en in staat bent daarop iedere keer met open houding te reflecteren, kom je samen, als team verder.

Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk, dat kan ik me goed voorstellen. In die gevallen kan het helpen om individueel of als team ondersteuning te krijgen in dit proces.

Ondersteuning op individueel niveau door middel van persoonlijke coaching of ondersteuning als team waarbij we gebruik maken van de VARIIS programma(zie filmpje). Dit programma werkt met vier modules, ont-moeten, verbinden, wederzijds leren en borgen.

Voor meer informatie neem gerust contact op dat kan via www.bilancoaching.nl of info@bilancoaching.nl


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page