top of page

Hoe kleurrijk managet u uw teams?


Ik schreef eerder over een kleurrijk personeelsbestand, medewerkers die allen uniek zijn en vanuit dat verschil organisaties iets kunnen brengen wat van meerwaarde kan zijn, verrijkt. Organisaties die hier actief beleid op voeren, diversiteitsmanagement toepassen, ervaren wat de voordelen hiervan zijn. Wat ze mogelijk ook hebben ervaren is dat managen van een divers team niet gelijk is aan het managen van een homogeen samengesteld team. Sterker nog daar waar de effectiviteit van een divers samengesteld team bewezen hoger is dan een homogeen team, kan bij management waar onvoldoende rekening wordt gehouden met de diversiteit, de communicatie mislopen en het onderlinge vertrouwen afbrokkelen waardoor de prestaties uiteindelijk minder worden.”

Managementsite geeft negen tips om diversiteitsmanagement beter te doen slagen: