top of page

Pendel jij tussen twee of meerdere culturen?


Onze kleurrijke samenleving wordt verrijkt doordat steeds meer mensen van uit verschillende culturele achtergronden integreren en participeren. Mooi, deze verrijking is mijn persoonlijke mening. Echter voor deze groep mensen kan deze culturele diversiteit als een worsteling worden ervaren, een worsteling tussen één of meer culturele verschillen. Grote verschillen bijvoorbeeld tussen de werk- en thuiscultuur of in de sociale omgeving.