top of page

Heeft u een kleurrijk personeelsbestand?


Kunt u zich voorstellen welke voordelen het kan hebben wanneer u een kleurrijk personeelsbestand heeft?

Kleurrijk in de brede zin van het woord. Rijk aan diverse culturen, religies, leefwijzen, leeftijden en samengesteld uit een gelijke hoeveelheid mannen als vrouwen.