top of page

Kies jij vanuit je persoonlijke waarden?


Als je erin slaagt om je te verbinden met wat voor jou belangrijk is, dan geeft dan zin aan je bestaan. Wanneer je deze verbinding verliest heb je kans op het ervaren van zinloosheid.
Welke redenen zou je kunnen bedenken om persoonlijke waardes te gebruiken om de best passende keuzes te maken?
1. waarden brengen je in je element
Wanneer mensen zich oriënteren op waarden, dan blijken ze zich over het algemeen energiek en levendig te voelen.
2. waarden maken weerbaar

Wanneer je weet waarvoor je iets doet, kan je iets langer en beter volhouden, zolang je streeft naar iets wat ze betekenisvol vinden, je richt op de toekomst, ben je bereid en in staat heel wat moeilijkheden en spanningen te verdragen.

3. waarden voorzien het leven van richting en focus