top of page

Kies jij vanuit je persoonlijke waarden?


Als je erin slaagt om je te verbinden met wat voor jou belangrijk is, dan geeft dan zin aan je bestaan. Wanneer je deze verbinding verliest heb je kans op het ervaren van zinloosheid.
Welke redenen zou je kunnen bedenken om persoonlijke waardes te gebruiken om de best passende keuzes te maken?
1. waarden brengen je in je element
Wanneer mensen zich oriënteren op waarden, dan blijken ze zich over het algemeen energiek en levendig te voelen.
2. waarden maken weerbaar

Wanneer je weet waarvoor je iets doet, kan je iets langer en beter volhouden, zolang je streeft naar iets wat ze betekenisvol vinden, je richt op de toekomst, ben je bereid en in staat heel wat moeilijkheden en spanningen te verdragen.

3. waarden voorzien het leven van richting en focus

Waarden bieden houvast om de regie te houden over het eigen leven, dit betekent concreet dat mensen die leven naar hun waarden bijvoorbeeld verleidingen kunnen weerstaan en weerstand kunnen bieden aan sociale druk.

Jammer genoeg lukt het niet iedereen of altijd om vast te houden aan de persoonlijke waarden. Welke barrières zijn er om niet te leven volgens je eigen persoonlijke waarden?

1. extrinsieke drijfveren

Extrinsieke drijfveren zijn drijfveren die voortkomen uit een externe bron zoals bijvoorbeeld plichtsbesef, geld, schaamte. Soms laten mensen zich leiden door deze externe drijfveren die hen juist afdrijven van wat zij werkelijk belangrijk vinden. Sociale druk kan een reden zijn dat men neigt tot extrinsieke drijfveren en afdrijft van wat je echt belangrijk vindt.

2. het vermijden van kwetsbaarheid

Juist de dingen die voor jou van waarde zijn maken je kwetsbaar, door daar bewust niet voor te kiezen vermijd je het om gekwetst te worden. Je kiest er dan bewust voor je niet te verbinden aan je eigen waarden. Het gevolg is dat het leven wat je leidt ver af kan staan van wat je eigenlijk graag zou willen.

3. bevrediging van korte termijn behoeften

Een verslaving is daar een goed voorbeeld van. Je staat dan vaak veraf van wat je echt belangrijk vindt en bent dan meestal onthecht van je persoonlijke waarden.

Hoe is het met jou? Ben je bewust van je persoonlijke waarden en kan je ook je keuzes maken vanuit die waarden? Vaak is dat best lastig en word je door je sociale, persoonlijke of werkomgeving vaak uitgedaagd tot het nemen van wenselijke keuzes. Keuzes die niet altijd jou eigen waarden dienen.

Zoek je ondersteuning bij het maken van keuzes en wil je meer zicht krijgen op jou eigen persoonlijke waardes? Ik loop graag een stukje met je mee.

Je kunt contact opnemen via www.bilancoaching.nl of info@bilancoaching.nl


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page