top of page

Ik ben een culturele mix


Afgelopen weekend was ik in gesprek met iemand over de worsteling van kinderen die opgroeien met ouders met twee verschillende culturele achtergronden. Over dit specifieke thema heb ik vaker geblogd maar volgens mij kan dat onderwerp niet vaak genoeg worden belicht.

In dit gesprek ging het onder andere over de rol van ouders van “biculturele” kinderen. Kunnen ze hun kinderen voorbereiden op mogelijk gevoel van uitsluiting, pesten of andere vormen van discriminatie? Een mooie vraag met een volgens mij vrij ingewikkeld en mogelijk niet eenduidig antwoord. Wat wel uit deze vraag naar voren komt is het feit dat we ons bewust zijn dat kinderen en volwassenen die anders zijn dan de norm, de kans lopen om te worden uitgesloten.