top of page

Het verhaal van " O"


Wat zijn de consequenties voor migranten in overwegend "witte"organisaties of voor vrouwen in een overwegend mannen omgeving ofwel andersom?

Dit filmpje laat de interactie zien tussen de dominante groep en de minoriteit. "O" staat in dit filmpje voor de groep die "anders" is, de minoriteit.