top of page

Wat doet een glimlach met jou?


Albert Einstein schreef eens: ”Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van anderen”.

Dat vraagt veel van die ander en legt de verantwoordelijkheid voor je geluk buiten jezelf. Want als die andere niet glimlacht naar jou zal het een negatief effect hebben op je geluk.

Het voelt wel heel erg fijn een glimlach van een ander te ervaren. Wat doet het met jou?

Het voelt voor mij net zo prettig naar een ander persoon te glimlachen. Hem of haar met de glimlach het gevoel geven dat ik hem of haar zie staan en dat het goed is zoals het is. Het kost zo weinig om even naar elkaar te glimlachen.