top of page

Heeft u zicht op de mate van diversiteit in uw organisatie?


Uit verschillende onderzoeken blijkt dat diversiteit in teams de productiviteit, werknemerstevredenheid en employability vergoot. Hierbij kunt u denken aan verschillen op het gebied van etnisch culturele achtergrond, gender of intergenerationele verschillen. Daarnaast herkent de (potentiële) klant/cliënt zich beter in een diverse organisatie dan in een homogeen samengestelde organisatie.