top of page

Omarmt u diversiteit?


Diversiteitsmanagement wordt beschreven als alle activiteiten en taken die binnen een organisatie worden uitgevoerd, gericht op het omgaan met een optimaal gebruik maken van de aanwezige diversiteit in personeelspopulatie. Met een management dat niet enkel passieve tolerantie vertoont voor diversiteit, maar één die bereid is en ertoe in staat is om de toenemende heterogeniteit op een actieve manier te ondersteunen en te stimuleren.

Optimaal gebruik maken van krachten, talenten, en de kwaliteiten van medewerkers, collega’s en leidinggevenden is dat wat de meeste organisaties graag zouden willen. Dat begint uiteraard met een divers samengesteld team. Een team dat een afspiegeling is van de maatschappij.

De samenstelling van een divers team vraagt om een kleurrijk personeelsbeleid en richtinggevend aannamebeleid. Het vraagt ook om een inclusieve bedrijfscultuur. Een bedrijfscultuur waarin iedereen gelijkwaardig is en gelijke kansen heeft. Een cultuur waarin men niet oordeelt en open staat voor ieders unieke achtergrond en identiteit.